Οι επιπτώσεις του ανόργανου Αζώτου!

Η εφαρμογή των υψηλών ποσοστών ανόργανου αζώτου στις γεωργικές καλλιέργειες έχει πολλές απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία του εδάφους και την υγεία του περιβάλλοντος .

Δεδομένα από το μεγαλύτερο πείραμα για τη λειτουργίας του εδάφους που πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Αμερική σχετικά με τις επιπτώσεις των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην ποιότητα του εδάφους έχουν αποκαλύψει ότι οι εισροές σε άζωτο καταστρέφουν τον άνθρακα στο έδαφος, βλάπτουν την ικανότητα συγκράτησης νερού του εδάφους- και ειρωνικά, καταστρέφουν το έδαφος Ν (Khan et al 2007, Larson. 2007).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι αν και το άζωτο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών, η εφαρμογή μεγάλων ποσοτήτων αζώτου ως ανόργανο λίπασμα είναι επιζήμια τόσο για το έδαφος όσο και για το νερό. Η σωστή διαχείριση του αζώτου είναι το κλειδί για την κερδοφόρα και παραγωγική γεωργία. Είναι επίσης το κλειδί για την οικοδόμηση του άνθρακα στο έδαφος. Σταθερές μορφές του άνθρακα στο έδαφος (πχ χούμος) δεν μπορούν να σχηματίστουν με την παρουσία υψηλών επιπέδων ανόργανου αζώτου, λόγω της παρεμπόδισης των μικροβίων που είναι απαραίτητα για τη δέσμευση.
Βασισμένο στο άρθρο: Nitrogen: the double-edged sword .Christine Jones, PhD www.amazingcarbon.com