Τι είναι το άζωτο και τι προσφέρει τελικά;

Εκτός από το νερό, το άζωτο είναι συχνά ο πιο ανασταλτικός παράγοντας για τις καλλιέργειες και τα βοσκοτόπια. Το άζωτο είναι άζωτο, ανεξάρτητα από την πηγή απ’ την οτι προέρχεται, ωστόσο οι ίδιες ενώσεις αζώτου μπορούν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο εισέρχονται στο χώμα και την μορφή που υπάρχουν στα φυτά. Αυτό το παράδοξο έχει δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση. Δεν είναι ούτε φυσικό ούτε υγιές για τις καλλιέργειες και τα βοσκοτόπια να περιέχουν υψηλά επίπεδα ανόργανου αζώτου (νιτρώδες άλας, νιτρικό άλας κλπ). Το άζωτο είναι ασφαλέστερο και αποδοτικότερο, όταν είναι σε οργανική μορφή.


Κλείνοντας τον κύκλο του αζώτου.


Η αποτελεσματικότητα της χρήσης εφαρμοσμένου αζώτου είναι γενικά λιγότερη από το 50% και οφείλεται σε απώλειες από την έκπλυση, την εξάτμιση και την απονιτροποίηση (Kennedy et al 2004). Αυτή η ανεπάρκεια κοστίζει στους αγρότες πολλά χρήματα, καθώς επίσης συμβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ευτυχώς η στερέωση του αζώτου είναι μια αυθόρμητη διαδικασία η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει επαρκής ποσότητα άνθρακα στα υπό ανάπτυξη φυτά, με την προϋπόθεση να μην έχουν εφαρμοστεί μεγάλες ποσότητες αζώτου. Σε βιολογικά ενεργά εδάφη, τα σάκχαρα και οι άλλες ενώσεις του άνθρακα που εκκρίνονται από τις ρίζες των φυτών υποστηρίζουν τις αποικίες των ωφέλιμων μυκήτων και βακτηριδίων, τα οποία με τη σειρά τους παράγουν κολλώδεις ουσίες που ενώνουν τα σωματίδια του εδάφους μαζί και να ενισχύουν τη δομή του εδάφους.

Βασισμένο στο άρθρο: From light to life: restoring farmland soils. CHRISTINE JONES, PhD FOUNDER, AMAZING CARBON www.amazingcarbon.com