Ποιος είναι ο ρόλος των μυκορριζών τελικα;

Πρόκειται για την περίπλοκη συμβίωση μυκητών με τις ρίζες των φυτών.
Οι μυκόρριζες προσφέρουν την αύξηση του όγκου των ριζών του φυτού, αποτρέπουν τη εγκατάσταση παθογόνων μυκήτων ή νηματωδών καθώς επίσης βελτιώνουν τη ικανότητα
των ριζών να απορροφούν ωφέλιμα στοιχεία από το έδαφος με αποτέλεσμα να μειώνεται αισθητά η χρήση λιπασμάτων.
Ως αποτέλεσμα της χρήσης τους έχουμε την πρώιμη άνθιση και παραγωγή, την αύξηση του όγκου της ανθοφορίας και της καρποφορίας και την βελτίωση της αντοχής των φυτών σε συνθήκες αποσίας νερού. Με την αύξηση του ριζικού συστήματος επιτυγχάνουμε καλύτερη απορρόφηση της διαθέσιμης υγρασίας, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των ποτισμάτων που έχει ως αποτέλεσμα και την εξοικονόμηση χρημάτων, ώστε τα φυτά να αναπτύσσονται σε αντίξοες συνθήκες ξηρασίας. Η ευεργετική επίδραση της μυκορρίζας στα δένδρα, οφείλεται στην καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων με μικρή κινητικότητα στο έδαφος, όπως είναι ο φωσφόρος, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός αλλά και εν μέρει το άζωτο, με αποτέλεσμα να γίνεται οικονομία έως και 40% στην χρήση λιπασμάτων.