Η δημιουργία του επιφανειακού εδαφους είναι βιολογική διαδικασία

Η «βιολογική δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα» ξεκινά με τη φωτοσύνθεση, μια φυσική διαδικασία κατά την οποία τα πράσινα φύλλα μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια, το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε βιοχημική ενέργεια.

Για τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους, ο άνθρακας δεν είναι ένας απλός ρύπος αλλά το υλικό της ζωής καθώς όλα τα έμβια όντα βασίζονται στον άνθρακα.

Επιπροσθέτως κάποια ποσοστά του άνθρακα που έχουν δημιουργηθεί κατά τη φωτοσύνθεση αποθηκεύονται σε μόνιμη μορφή όπως το ξύλο (για τα δέντρα και τους θάμνους) και το χούμος για το έδαφος και δεν χρησιμοποιούνται όλα για τροφή.

Αυτές οι διαδικασίες έχουν πολλές ομοιότητες.

1. Μετατρέποντας τον αέρα σε ξύλο. Ο σχηματισμός του ξύλου απαιτεί τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης στα πράσινα φύλλα την οποία ακολουθεί η διαδικασία της λιγνιτοποίηση που είναι μια βιολογική διαδικασία κατά την οποία οι απλές ενώσεις του άνθρακα ενώνονται σε πολυπλοκότερα και πιο σταθερά μόρια για να σχηματίσουν τη δομή του δέντρου.

2. Μετατρέποντας τον αέρα σε έδαφος. Ο σχηματισμός του επιφανειακού εδάφους απαιτεί τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης στα πράσινα φύλλα την οποία ακολουθεί η διαδικασία εκκένωσης απλών σακχάρων από τις ρίζες των φυτων και την υγρασία. Η χουμοποίηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι απλές ενώσεις του άνθρακα ενώνονται με σε πολυπλοκότερα και πιο σταθερά μόρια. Ο σχηματισμός του χούμου απαιτεί μια τεράστια ποικιλία μικροβίων εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των μυκορριζικών μυκήτων, των βακτηρίων σταθεροποίησης αζώτου και των βακτηρίων διαλυτοποίησης του φωσφόρου, τα οποία λαμβάνουν την ενέργειά τους από τα φυτικά σάκχαρα (υγρός άνθρακας).

Βασισμένο στο άρθρο: Liquid carbon pathway, Christine Jones, PhD, Founder, Amazing Carbon, www.amazingcarbon.com