Θα χρειαστεί να εφαρμόσω P;

Οι ρίζες των φυτών παράγουν ορμόνες, που ονομάζονται strigolactones, οι οποίες ελέγχουν την επέκταση της ρίζας, την πλευρική ανάπτυξη της ρίζας καθώς και την παραγωγή τριχών από τις ρίζες. Η παρουσία των των strigolactones στο έδαφος διεγείρει επίσης αποικισμό της ρίζας από μυκορριζικούς μύκητες (Czarnecki et al 2013). Το έντονο ριζικό σύστημα και οι συμβιωτικές σχέσεις με τους μυκορριζικούς μύκητες είναι απαραίτητα για τη μεγιστοποίηση της ικανότητας των καλλιεργειών να λάβουν νερό, άζωτο, φώσφορο, κάλιο, θείο, ασβέστιο, μαγνήσιο και ένα ευρεία ποικιλία ιχνοστοιχείων όπως ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, το βόριο, το μαγγάνιο και το μολυβδαίνιο.

Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την αντίσταση στα παράσιτα, τις ασθένειες και την ανθεκτικότητα στις ακραίες κλιματικές συνθήκες, όπως την ξηρασία και τον παγετό.

Η εφαρμογή μεγάλων ποσοτήτων υδατοδιαλυτού P, αναστέλλει την παραγωγή strigolactone από τις ρίζες των φυτών. Δηλαδή, η χρήση αυτών των προϊόντων θα μειώσει την επέκταση της ρίζας, την ανάπτυξη των τριχών της ρίζας και τον αποικισμό από μυκορριζικούς μύκητες.

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι η αποσταθεροποίηση των αδρανών υλικών του εδάφους, η απώλεια της απορρόφησης, ο μειωμένος αερισμός, η αυξημένη συμπίεση του εδάφους και των φυτών και η ανεπάρκεια μετάλλων στα φυτά. Πέραν του ότι έχει αρνητικές συνέπειες στη δομή του εδάφους, η εφαρμογή του ανόργανου φωσφόρου είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική. Μόνο το 10-15% των ετήσιων λιπασμάτων P λαμβάνεται από τις καλλιέργειες κατά την εφαρμογή του.Σε παλαιά και βαθιά αποσαθρωμένα εδάφη, οι βιολογικές διεργασίες είναι πιο σημαντικές από τις χημικές διαδικασίες, όταν πρόκειται για την παραγωγή θρεπτικών συστατικών διαθέσιμων στα φυτά.Το χώμα περιέχει ήδη επαρκή ποσότητα P. Αν τα επίπεδα του αποικισμού των μυκορριζών είναι υψηλά, δεν θα υπάρχει ανάγκη να προστεθεί μεγάλη ποσότητα ανόργανου P.

Βασισμένο στο άρθρο: From light to life: restoring farmland soils. CHRISTINE JONES, PhD FOUNDER, AMAZING CARBON www.amazingcarbon.com